Termin Miejsce Wydarzenie Głoszący Zapisy
23.02.2018 Wiedeń-Austria Spotkanie Wspólnoty Magnalia Dei z o. John Bashobora
info.606-912-403
Termin Miejsce Wydarzenie Głoszący Zapisy
03.03.2018 Ślemień Rekolekcje pt. Szacunek do Słowa Bożego ks. Jan Kruczyński Brak miejsc
Termin Miejsce Wydarzenie Głoszący Zapisy
19.05.2018 Ślemień Wigilia Zesłania Ducha Świętego.
Prowadzi ks. Jose Maniparambil z Indii
ks. Jose Maniparambil z Indii Zapisy wkrótce
Termin Miejsce Wydarzenie Głoszący Zapisy
09.06 - 10.06
2018
Zembrzyce Rekolekcje Uzdrowienie Fizycznego z Jude Antoine Jude Antoine Malezja Wypełnij formularz
Termin Miejsce Wydarzenie Głoszący Zapisy
11.06 - 12.06
2018
Zembrzyce Rekolekcje Uzdrowienie Wewnętrzne z Jude Antoine Jude Antoine Malezja Wypełnij formularz
Termin Miejsce Wydarzenie Głoszący Zapisy
13.10 - 14.10
2018
Zembrzyce Rekolekcje Duch Święty Tchnie o. Michał Olszewski SCJ Zapisy wkrótce
Termin Miejsce Wydarzenie Głoszący Zapisy
20.10 - 21.10
2018
Zembrzyce Rekolekcje z o. Enrico Cadeddu o. Enrico Cadeddu Zapisy wkrótce